• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Eksploracja podwodnego świata.

Widoczny każdego dnia transport można klasyfikować w przeróżny sposób. Ze względu na środowisko, wyróżnić można przewóz lądowy, wodny, powietrzny i przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy i samoczynny, a widoczny każdego dnia transport bezsilnikowy korzysta z siły mięśni człowieka lub zwierzęcia pociągowego. Pod względem typu transport wolno podzielić na: towarowy i pasażerski. Może mieć on profil wielofunkcyjny lub też wyspecjalizowany rodzaju ANCHOR. Specjalizacja w zakresie przewozów może być efektem dążenia do mechanizacji prac ładunkowych, szczególnie w wypadku korzystania z różnych specyfików lokomocji. Zależnie od sposobu transportowania ładunku rozróżniamy widoczny każdego dnia transport ciągły oraz nieciągły. Przewóz ciągły znamionuje się strumieniowym przemieszczaniem masy przewozowej. Inne typy przewozu należą do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego i lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: transport publiczny, gospodarczy oraz indywidualny.

1. Kliknij i zobacz

2. Znajdź tutaj

3. Kliknij dla szczegółów

4. Dowiedz się więcej

5. Przeglądaj

Categories: Blog

Comments are closed.